ශ්‍රී ලංකාව තුල පලමු කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි

අංගොඩ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි 60 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස අද…

Share to friends
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
View More ශ්‍රී ලංකාව තුල පලමු කොරෝනා මරණය වාර්තා වෙයි