මැයි 11 සිට පිලිපැදීමට නියම විය හැකි නිර්දේශ මෙන්න

දැනට පවතින තත්වය අනුව ලබන 11 වැනි සඳුදා කොළඹ, ගම්පහ, කලුතර හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වල ඇදිරි නීතිය තිබියදී ජන ජීවිතය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා ‍රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සේවා ස්ථාන යලි විවෘත වනු ඇත. ඊට අදාල උපදෙස් ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනයක් අද(08) හෝ හෙට(09) දිනයන් තුලදී නිකුත් වීමට නියමිතය. එහෙත් පූර්ව සූදානම සඳහා එසේ ඉදිරිපත් විය හැකි සෞඛ්‍ය නිර්දේශ හා උපදෙස් කිහිප‍යක් පහත දැක්වේ.

 1. සේවා ස්ථානය මගින් කැඳවන සේවක පිරිස් පමණක් සේවයට වාර්තා කල යුතුය. (දිනකට මුලු සේවක පිරිසෙන් 1/3ක් හෝ ඊට අඩු අත්‍යවශ්‍ය පිරිසක්)
 2. ඒ සඳහා සේවා ස්ථානය මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසිය යුතු අතර එසේ නොමැතිනම් පමණක් පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කල හැක.
 3. නිවසින් පිට වන සියලු දෙනා මුඛ ආවරණ පැළදිය යුතුය.
 4. බස් රථ තුලදී අවම මීටරයක දුර පවත්වා ගත යුතුය.
 5. සේවා ස්ථානයට ඇතුලු වීමේදී අත් සේදීමේ පහසුකම් සපයා තිබිය යුතු අතර නිරන්තර‍යෙන් අත් සේදීම කල යුතුය.
 6. දුම්රියෙන් ගමන් කිරීම සඳහා කලින් ලබා ගන්නා ලද අවසර පතක් තිබිය ‍යුතු අතර එ‍ය සේවා ස්ථානයේ මැදිහත් වීමෙන් නිකුත් කල යුතුය.
 7. පෞද්ගලික සේවා ස්ථාන උදෑසන 10ට විවෘත කල යුතුය.
 8. පහසු සරල ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය හැක. (ටයි, සාරි ආදිය අනිවාර්‍ය නොවේ.)
 9. සේවා ස්ථානය තුලට සාමාන්‍ය මහජනයා පැමිණීම අවම කර හැකිතාක් දුරකතන මගින් සේවා සැපයීම සිදුකල ‍යුතුය.
 10. සේවා ස්ථානය තුලට පිවිසීමේදී විශබීජහරණ කුටි භාවිතය ඉවත් කල යුතුය.

කෙසේ වුවද මෙම ප්‍රදේශ වල ඇදිරි නීතිය ඉවත් නොකරනු ලබන අතර සේවා ස්ථානය මගින් කැඳවීමක් නොමැති කිසිවකුට නිකරුණේ නිවසින් බැහැර වීම තහනම් වේ.

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *