බැංකු ඉස්සරහ කොල්ලොන්ගෙ ඇඟේ හැප්පිලා සල්ලි වලට ගේම දෙන කෙල්ලො කල්ලිය

පසුගිය දිනක රත්නපුර පෞද්ගලික බැංකුවකින් රුපි‍යල් ලක්ෂ තුනක මුදලක් ලබාගෙන…

View More බැංකු ඉස්සරහ කොල්ලොන්ගෙ ඇඟේ හැප්පිලා සල්ලි වලට ගේම දෙන කෙල්ලො කල්ලිය

කූඹියෝ තිර රචකයාට මොකද වුනේ?පරිගණකයත් ෆෝමැට් කරලා.

මෑත කාලයේ ඉතා ජනප්‍රිය වූ ටෙලි නාට්‍ය‍යක් වූ “කූඹියෝ” හි…

View More කූඹියෝ තිර රචකයාට මොකද වුනේ?පරිගණකයත් ෆෝමැට් කරලා.