නාමල් ඇතුලු තරුණ මන්ත්‍රීන් කිහිප දෙනෙක් පක්ෂ මාරුවක

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ හා ඩි.වී. චානක, අනුරාධපුර…

View More නාමල් ඇතුලු තරුණ මන්ත්‍රීන් කිහිප දෙනෙක් පක්ෂ මාරුවක

විශ්‍රාම වැටුපත් අහිමි වූ කෝඩුකාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 58 මෙන්න

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමත් සමගින් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජය කරන ලද…

View More විශ්‍රාම වැටුපත් අහිමි වූ කෝඩුකාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 58 මෙන්න

රනිල් සමනල ජීවිතයකට ඇතුල් වුනා.සියලු තීරණ ගත්තෙ සමනල රැලක්-ජනපති

ජන මහිම රැළිය අමතමින් ජනපති ‌මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දක්වන අදහස්.…

View More රනිල් සමනල ජීවිතයකට ඇතුල් වුනා.සියලු තීරණ ගත්තෙ සමනල රැලක්-ජනපති